Nowości  Autobusy  Tramwaje  Pociągi  Metro  Samoloty  Statki    
 


Zbiorkom.pl > Autobusy

Autobusy

Autobusy dalekobieżne

Dalekobieżne linie autobusowe oferuje w Polsce kilkadziesiąt przewoźników autobusowych. Cześć z nich powstała na miejscu państwowego przewoźnika autobusowego PKS, część pojawiła się jako nowa (np. PolskiBus).

Autobusy międzynarodowe

Międzynarodowe linie autobusowe oferują z Polski m.in.:

Autobusy miejskie

Miejskie linie autobusowe obsługują ruch pasażerski w ramach miast oraz ich aglomeracji. Podlegają najczęściej pod odpowiednie zakłady komunikacji w lokalnych ośrodkach miejskich.

Na skróty

Autobusy:

Samoloty:

Statki:

Zbiorkom.pl na serwisach społecznościowych: